Varietas Unggul Lada Chunuk

Varietas Varietas Lada

Deskripsi :

Daun

  • Panjang Tangkai Daun : 1, 90 cm
  • Bentuk Tangkai Daun : Beralur
  • Bentuk Daun : Jorong
  • Ratio Panjang/ Lebar : 1,868
  • Pertulangan Daun :  Menyirip
  • Warna Daun :  Hijau Tua
  • Ujung Daun :  Meruncing
  • Kaki Daun : Meruncing
  • Permukaan Daun : licin

 

Batang

Bentuk Batang                                        :  Bulat
Warna Batang Muda                             :  Hijau Muda
Panjang Ruas Batang                             : 5,39 cm
Percabangan                                           : Menggarpu
Panjang ruas Cabang                             : 4,48 cm

 

Produksi

Rata-rata tandan percabang                 : 25,560
Panjang tandan                                       : 9,196 cm
Sifat Pembungaan                                  :  Tidak Serempak
Umur Mulai Berbunga                          :  8 Bulan
Bentuk buah                                           :  Bulat
Warna Buah Muda                                :  Hijau
Warna Buah Masak                               :  Kuning Kemerahan
Mulai Berbunga s/d Buah Masak      :  225 hari
Rata-rata Buah Pertandan                    :  66,56 buah
Persentasi Buah Sempurna                 :  43,39%
Berat 1000 Buah  Kering                      :  72,00 gram
Berat 1000 Biji Kering                          :  48,80 gram
Rata-rata Hasil                                       :  1,970 ton/ha

 

Ketahanan Terhadap Penyakit

Peka terhadap Penyakit Kuning

Toleran terhadap Busuk Pangkal Batang

 

Dikeluarkan dengan SK Menteri Pertanian nomor : 467/Kpts/TP.240/7/1993

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *