Tanaman Pakan Ternak Indigofera Varietas Gozall Agribun

Berita Perkebunan Highlight

INFO PERKEBUNAN – Varietas Gozoll Agribun menghasilkan bobot terna yang lebih tinggi 13,6% dan lebih sesuai dibudidayakan di dataran rendah dan medium. Juga ditunjukkan oleh jumlaha ranting, jumlah tandan, jumlah polong, jumlah biji/polong, jumlah biji per tanaman dan bobot biji per 1.000 butir yang lebih tinggi.  Analisis terhadap mutu terna varietas Gozoll Agribun mempunyai kadar protein kasar 26,06%, serat NDF 35,06%, serat ADF 25,30% dan Hemiselulose 10,19%.

Selengkapnya Download full text: perkebunan_WartaVol25No2-2019.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *