Skrining Ketahanan Somaklon Nilam terhadap Penyakit Layu Bakteri (Ralstonia solanacearum)

BERITA PERKEBUNAN – Layu bakteri yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman nilam. Perakitan varietas nilam tahan terhadap penyakit tersebut yang dilakukan melalui induksi keragaman somaklonal telah menghasilkan beberapa somaklon yang tahan terhadap R. solanacearum secara in-vitro.

Continue Reading