Perkembangan Telur Helopeltis Pada Mentimun

Berita Perkebunan

BERITA PERKEBUNAN – Helopeltis spp. sebagai hama yang bersifat polyfag menyerang be-berapa tanaman perkebunan. Pe-ngetahuan mengenai perkembangan telur Helopeltis spp. sangat diperlukan dalam upaya pengendalian hama tersebut. Apabila pengendalian hama dilakukan pada stadia telur maka perkembangan serangga akan tertekan pada stadia awal sehingga perkembangan serangga terhambat.

Selain itu pengendalian Helopeltis spp. yang dilakukan pada stadia telur relatif lebih mudah karena telur tidak dapat bergerak sehingga aplikasi untuk pengendalian akan mengenai sasaran yang tepat.

Selengkapnya Download full text: perkebunan_WartaVol22No3-2016.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *